Условия за ползване

WWW.ShoppingBulgaria.COM

 I. Страни по споразумението
Настоящото споразумение регламентира взаимоотношенията между :

1.1 ДОСТАВЧИКА на онлайн услуги предоставяни в интернет на адрес www.ShoppingBulgaria.com наричан по долу уеб сайта, а именно:
 Глобал Комерс Енд Дистрибюшън ЕООД, с Булстат: 200250810 и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков 31б, представлявано от Мариян Маринов от една страна,

1.2 посетителят ползвател на предлаганите онлайн услуги наричано за краткост  ПОТРЕБИТЕЛ и

1.3 търговеца на предлаганите продукти наричан за краткост ПРОДАВАЧ


II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Обект на настоящото споразумение са предоставянето и ползването на онлайн услуги в интернет на адрес: www.ShoppingBulgaria.com при спазване на изброените по-долу Условия за Ползване и политика за ползване на съдържанието и онлайн поръчка.

По своята същност настоящото се счита за Споразумение и регламентира взаимоотношенията между изброените по-горе 3 страни в процеса на покупко - продажба на стоки и услуги онлайн в интернет на адрес www.ShoppingBulgaria.com при който:

2.1 ДОСТАВЧИКА подсигурява техническата възможност и гарантира на ПРОДАВАЧА достъп до административен панел посредством който да публикува оферти за свои продукти и услуги, а ПОТРЕБИТЕЛЯ има възможност да разглежда и поръчва онлайн офертите на ДОСТАВЧИКА ДОСТАВЧИКА не е страна в процеса на поръчката, като единственото му задължение е да подсигури техническата изправност на уеб сайта.

2.2 ПРОДАВАЧА има право да публикува свои оферти за продукти и услуги като гарантира за изпълнението на поръчките, както и за последващото гаранционно обслужване.

2.3 ПОТРЕБИТЕЛЯ приема да ползва функционалността на уеб сайта във вида в който тя е изградена. С изпращането на онлайн поръчка чрез уеб сайта ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира и разбира че поръчаната стока или услуга се предоставя от ПРОДАВАЧА описан в лявата част в страницата на съответният продукт в раздел "Данни за връзка с продавача". Всички последващи кореспонденция и/или телефонни позвънявания следва да бъдат отправяни първо към ПРОДАВАЧА, а при невъзможност за осъществяване на контакт ПОТРЕБИТЕЛЯТ би могъл да позвъни за съдействие на ДОСТАВЧИКА.
 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. С прочитането и приемането на настоящото споразумение ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да ползва онлайн услуги предоставяни от ДОСТАВЧИКА и неговите партньори при реда и условията описани в настоящото споразумение.
2. Ползването на уеб базирано приложение “Онлайн магазин” е доброволно. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за технически слабости и / или недостатъци, но се ангажира с тяхното отсраняване в най-кратки срокове след констатирането им.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да ползва предоставяните му услуги във вида и функционалността по които те са замислени и реализирани.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че ДОСТАВЧИКА има право да ползва въведената от него информация, в това число имена, телефон и е-мейл адрес, снимки, споделени факти, както и друга информация за свои собствени маркетингови и статистически цели, в това число да я направи достъпна, частично или в цялост, за останалите посетители на www.ShoppingBulgaria.com.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да получава съобщения свързани с промоции и обновления от страна на ДОСТАВЧИКА и неговите партньори. В случай на изричен отказ от получаване на маркетингови материали и/или съобщения моля да ни пишете на адрес: info at ShoppingBulgaria.com
6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преустанови ползването на предоставяните му онлайн услуги по всяко време.
7. ПРОДАВАЧЪТ публикува информация за продукта, цена и условия за доставка в случай на наличност на продукта. При изчерпване на наличност на продукт ПРОДАВАЧА има право да откаже изпълнението на получената поръчка и да уведоми клиента за невъзможността да изпълни поръчката.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да закупи стоката за която отправя онлайн поръчка или поръчка по телефона при условията обявени от ПРОДАВАЧА в уеб сайта към момента на поръчката. Клиента има право да откаже поръчката във всеки един момент като извести ПРОДАВАЧА за това си свое намерение ползвайки функционалността на уеб-сайта или посредством телефонно обаждане към ПРОДАВАЧА . Ако поръчката е вече изпълнена / изпратена или за нея вече са били направени разходи по изпълнението на поръчката, ПРОДАВАЧА има право да бъде обезщетен от ПОТРЕБИТЕЛЯ направил поръчката, със сумата на направените разходи. В останалите случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи обезщетение.
V. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Гаранцията за предлаганите продукти се поема изцяло от ПРОДАВАЧА . Моля информирайте се за условията за гаранция на всеки индивидуален продукт по време на телефонният разговор в който ПРОДАВАЧА ще потвърди наличността на продукта. ПРОДАВАЧА е длъжен да издаде гаранционна карта за всеки поръчан онлайн продукт. Моля да ни сигнализирате в случай, че не откриете гаранционна карта в пакета. ShoppingBulgaria.com не носи отговорност за техническата изправност на продуктите, както и на всички нанесени преки или косвени щети следствие на евентуалната неизправност на продукта тъй като това е задължение на ПРОДАВАЧА.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

1.1 Всяко копиране / заснемане на материали (текст и/или снимки и/или други) и/или записването им на твърд диск, преносими памети (USB) и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното ни съгласие е противозаконно.
1.2 Публикуването на наши материали (текст и/или снимки и/или други), информация за продукти е възможно след изрично писмено съгласие от наша страна и публикуване на линк към ShoppingBulgaria.com.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. С оглед гарантиране на сигурността и съдържанието на ShoppingBulgaria.com по време на посещението ви ние запазваме информация за вашият IP адрес. След приключване на сесията Ви (излизане от ShoppingBulgaria.com) ние изтриваме събраната информация.
2. Ползването на онлайн услуги предоставяни на ShoppingBulgaria.com изисква регистрация. По време на регистрацията Ви запазваме информация за вашите Име, Фамилия, Град, и e-mail адрес.
3. Запазената лична информация ще бъде използвана само и единствено за наши маркетингови и статистически цели и няма да бъде продавана и/или разпостранявана на трети лица.
4. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като оператор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

ДОСТАВЧИКЪТ  СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЕДНОСТРАННО УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС: WWW.ShoppingBulgaria.COM
Нагоре